DỊCH VỤ Bán Item Game Hải Tặc Tí Hon

Chọn máy chủ:
Tên Vật Phẩm:

Mô tả

Kĩ Năng Đơn : SHOP có hỗ trợ bán kĩ năng đơn cả 3 sever
 Công Dụng Kỹ năng nhân vật dưới Level 20 sử dụng trực tiếp tăng 1 Level Skill cho 3 skill cơ bản !
Bột Vàng : Cường Hóa Đồ
Búa Sơ Cấp : Đục Lỗ Thứ 5 Trong Trang Bị
Khiên Cường Hóa : Cường Hóa Tránh Rớt Cấp Đồ 11 đến + 15 
Năng Lượng Ác Qủy : Ăn Vào Sẽ Tăng Lên Cấp Ác Qủy +3 75%
( tùy vào exp mà nó có nữa ) Dùng cho skill của Trái ÁC Qủy
Vé Đổi Biểu Tượng Băng : Dùng Để Mua Biểu Tượng Băng VIP


- Khách mua vui lòng nhấp thanh toán 
   Gửi tài khoản - mật khẩu để shop vào nick tự giao dịch cho các bạn !

Dịch vụ khác