DỊCH VỤ ĐÁ SV1 HẢI TẶC TÍ HON

Chọn máy chủ:
Bán Đá:

                           THÔNG BÁO

Chú ý: Nick nhận đá phải lever 20 trở lên
 đá sẽ đc bên mình cập nhật thường xuyên  anh em theo dõi nhé 

C1: Nhập tài khoản nick phụ HTTH hoặc nick chính HTTH vào tài khoản web để ad giao dịch

                                    Chú ý

Sai sever và sai tk mk hệ thống sẽ tự động hủy và hoàn tiền

                       Chúc bạn online vui vẻ 

Dịch vụ khác