DỊCH VỤ RƯƠNG ÁC QUỶ - RĐAQ - DIAL

RƯƠNG ÁC QUỶ - RĐAQ - DIAL:

Mô tả

- QUAY RƯƠNG ÁC QUỶ : BÊN MÌNH SẼ CHUYỂN RUBY VÀ QUAY CHO CÁC BẠN RƯƠNG ÁC QUỶ
70K SHOP = 1 RƯƠNG

( quay sẽ kèm các vật phẩm khác như : đá ht6 , x2 kill , đá khảm ... shop sẽ để nguyên cho các bạn  ) 
- ĐẬP RƯƠNG ĐẠI ÁC QUỶ : 250K SHOP / 1 RƯƠNG
- ĐẬP DIAL NGUYÊN LIỆU BÊN MÌNH TỰ CHUẨN BỊ !
( ĐỐI VỚI ĐẬP DIAL (
ẤN THANH TOÁN VIẾT TÊN DIAL + CHỈ SỐ DIAL MUỐN ĐẬP VÀO PHẦN LƯU Ý )
- LÃI LỖ BÊN MÌNH CHỊU !
- Yêu cầu nick quay rương ác quỷ phải qua được thị trấn orange
- Yêu cầu nick đập rương đại ác quỷ phải qua đc làng sirup

Dịch vụ khác