Tất cả
dư gần 4k ruby băng - băng top 13 s...
Sever: Sever 2
Trùng sinh: 4
Lever: 11
3,850,000đ
dư 3k5 ruby
Sever: Sever 2
Trùng sinh: 4
Lever: 3
2,450,000đ
Sever: Sever 1
Trùng sinh: 0
Lever: 9
70,000đ