Tất cả
skill20 + 3 đồ + 11
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái Ác Quỷ: Cát
Clan: Không
800,000đ
thời trang dragon + đá vô cực S
Phái: Kiếm khách
Sever: Server 3
Trái Ác Quỷ: Nham thạch
Clan: Không
5,000,000đ
dư sét 7x 3 lỗ ngon acc về làm sp 7...
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Nham thạch
Clan: Không
2,500,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Nham thạch
Clan: Không
2,500,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái Ác Quỷ: Nham thạch
Clan: Không
400,000đ
acc quá ngon luôn rồi tim + 22
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Nham thạch
Clan: Không
800,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Dao
Clan: Không
550,000đ
Caq 5 tim +25 ngon
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái Ác Quỷ: Sấm set
Clan: Không
1,000,000đ
Tim +24 3 món + 11
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái Ác Quỷ: Cát
Clan: Không
1,500,000đ
Tim +21 mũ +11
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái Ác Quỷ: Sấm set
Clan: Không
1,000,000đ
full đồ 3 lỗ đá 5 sét 11
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 2
Trái Ác Quỷ: Cát
Clan: Không
550,000đ
dư sét 11 trong rương
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Sấm set
Clan: Không
2,500,000đ
Thời trang D.Grap Hiếm
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Nham thạch
Clan: Không
750,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Cát
Clan: Không
2,000,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Nham thạch
Clan: Không
2,000,000đ
dư x1 đá khảm vô cực
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Nham thạch
Clan: Không
1,000,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Sấm set
Clan: Không
1,500,000đ
nhiều tóc 500 ruby + thời trang 1k...
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Sấm set
Clan: Không
600,000đ
acc xịn nha
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Nham thạch
Clan: Không
550,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái Ác Quỷ: Sấm set
Clan: Không
4,500,000đ